Oivallus

Terapiapalvelu Oivallus on Kouvolan Kuusankoskella toimiva terapia-alan yritys,

joka tuottaa psykoterapian, toimintaterapian ja työnohjauksen palveluja.

Olet lämpimästi tervetullut Oivallukseen!

Psykoterapia

Elämässä voi tulla hetkiä, jolloin on tarpeellista pysähtyä miettimään eletyn elämän kokemuksia, tämän hetken haasteita tai suunnitella tulevaa. Oivalluksessa voit pysähtyä pohtimaan kokemaasi luottamuksellisessa ilmapiirissä turvallisin mielin. Työskentely on tarpeittesi mukaista: oli se sitten muutama käynti (lyhytpsykoterapia) tai pitempi terapiajakso. Terapia voidaan toteuttaa lähikäynteinä tai etäyhteydellä.

Psykoterapiaan voit hakeutua myös mielenterveyden ongelmissa, jolloin sinulla voi olla oikeus Kelan tukemaan kuntoutukseen: kuntoutuspsykoterapiaan tai vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiaan. Oivallus tarjoaa näitä molempia. Linkeistä alapuolella pääset tarkastelemaan vaihtoehtoja.

Kuntoutuspsykoterapia:

Kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapia:

Kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Oivallus tarjoaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiaa kouvolalaisille nuorisoikäisille ja aikuisille kuntoutujille. Terapia voidaan toteuttaa suomen ja englannin kielellä. Kommunikaatiomahdollisuudet: puhe, kirjoitus. Terapia voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on arjen toimintakyvyn vahvistuminen niin, että voit tuntea tyytyväisyyttä elämässäsi ja nauttia siitä. Toimintaterapiaan voit hakeutua, jos toimintakykysi on alentunut, eikä arki suju enää kuten toivoisit tai haluat vahvistaa arkitaitojasi uudessa elämäntilanteessa.

Työnohjaus

Oivallus tarjoaa työnohjausta terveydenhuollon henkilökunnalle. Työnohjauksen tavoitteina voivat olla mm. ammatti-identiteetin vahvistaminen, työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen, case-työnohjaus. Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja työssä kehittymistä.

Neurosonic

Oivallus tarjoaa rentoutuksen, palautumisen ja keho/mieli aktivaation-palvelua Neurosonic Pro-tuolin avulla. Neurosonic Pro-tuoli tuottaa matalataajuista, autonomiseen hermostoon rauhoittavasti vaikuttavaa värähtelyä.

Lisätietoja:

Neurosonic.fi