etusivu | toimintaterapia | kognitiivinen psykoterapia | info
Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja tukea häntä ylläpitämään omaa toiminnallista suoriutumista. Tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä päivittäisistä toimista huolimatta toimintakyvyn rajoitteista ja ympäristöllisistä esteistä.

Toimintaterapialla tuodaan apua asiakkaan päivittäiseen elämään siten, että asiakas löytää keinoja selviytyä ja hallita toimintoja, jotka liittyvät itsestä huolehtimiseen, asioimiseen ja kotielämään, koulunkäyntiin, opiskeluun, työntekoon, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, vapaa-ajan viettämiseen ja lepoon.

Terapiapalvelu Oivallus | Hannaliisa Mäkelä | Siltapuistonkatu 1 Kuusankoski | 044 262 8410 | hannaliisa.makela@gmail.com