etusivu | toimintaterapia | kognitiivinen psykoterapia | info
Kognitiivisen psykoterapian tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään. Terapiassa on mahdollista työskennellä sekä menneiden kokemusten että tämän hetken asioiden parissa. Lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen ja ainutkertainen kokemus.

Kognitiivisessa psykoterapiassa keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa. Muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa on mahdollista kokeilla ja harjoitella uudenlaista käyttäytymistä ja erilaisia toimintatapoja.

Kognitiivinen psykoterapia on aina yhteistyötä, jossa asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Terapiapalvelu Oivallus | Hannaliisa Mäkelä | Siltapuistonkatu 1 Kuusankoski | 044 262 8410 | hannaliisa.makela@gmail.com